Bộ Chuyển Điện Từ 110V Sang 220V Và Ngược Lại Từ 220V Sang 110V Singway SW-S3

Bộ Chuyển Điện Từ 110V Sang 220V Và Ngược Lại Từ 220V Sang 110V Singway SW-S3. Giá Sốc: 230.000đ

Sử dụng cho quạt điện của Nhật, hoặc các thiết bị điện, điện tử có công suất dưới 80W.
Chú ý: Khi cắm thiết bị điện, điện tử vượt quá công suất của bộ đổi điện thì bộ đổi điện sẽ bị nóng hơn bình thường (đủ công suất thì bộ đổi điện sẽ hơi ấm)

Comments